• slider image 682
  • slider image 727
:::

袁儷綺 - 輔導室 | 2014-04-03 | 人氣:433

一、徵稿主題,說明如下:
(一)第一期:多元家庭議題(含新移民、原住民、單親、隔代…

                     等),於103年5月2日(五)截稿。
(二)第二期:親職教育議題(含社區生活營…等),

                      於103年10月3日(五)截稿。

二、活動辦法徵文啟示(含投稿格式、基本資料表及切結書)將自即日起,載於臺南市家庭教育中心網站頁面(http://family.tn.edu.tw)
備查詢。

  •  
    1) i家徵稿_切結書.docx