• slider image 762
  • slider image 720
:::
林品瑜 - 學校簡介 | 2010-10-08 | 點閱數: 12777

110 學年度班級概況

班別 幼兒園 一年級 二年級 三年級 四年級 五年級 六年級 特教班 在家教育班 資源班 哈佛實驗班 威爾森實驗班 合計
班級數 1 5 5 5 5 4 4 3 1 1     34
人數 26 99 113 124 121 91 95 25     47 18 759
 
資料更新日期: 2021/08/23