• slider image 837
  • slider image 835
:::
陳宗裕 - 學務處 | 2014-11-25 | 人氣:559

依11/25(二)教師晨會抽籤結果所排定之拔河賽程表及大隊接力道次表,檔案如附件,煩請下載參閱。

  •  
    1) 103學年度運動會拔河賽程(抽籤)晉級表.doc
  •  
    2) 103學年度校慶運動會大隊接力道次表.docx