Web Title:110 學年度 一年二班110 學年度 一年二班

線上影片

影片 影片名稱
感謝.mpg - YouTube

1 2017-09-27 感謝.mpg - YouTube

慈濟宜蘭大愛媽媽五月校園愛灑製作的MV 感謝 詞曲:洪予彤 感謝 親愛的爸媽 給我擋風遮雨的家 為我做香噴噴飯菜 陪伴我長大 感謝 親愛的老師 教導我無窮盡知識 指引人生迷惘方向 陪伴我長大 感謝 親愛的朋友 分享生活苦辣酸甜 一起探索這浩瀚世界 陪伴我長大 感謝 路邊的小花小草 裝點風景詩篇 感謝經過的大風大雨...

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26

新生啟蒙禮

倒數計時

班親會