Web Title:110 學年度4年5班110 學年度4年5班

2021-05-20 110年5月20日在家自學作業

110 學年度4年5班

1.國語習作P.68~P.71

2.數學學習單1~5題(如附件)

2021-05-19 110年5月19日回家功課

110 學年度4年5班

親愛的孩子和家長:

今天的回家功課是

1.國(十一)造詞

       造句1.讚美金色的陽光     換你造造看(                  )

              2.可是--

              3.只是--

2.數習P.81

3.複習成語200①~

相信每天小小的努力,可以累積未來的成功

 
 

2021-04-15 110.3.31園遊會

2019-10-30 Happy. Halloween

108 學年度 4年3班

謝謝立廷和立廷爸爸媽媽用心準備好玩的玩具和好吃的糖果,今天403的孩子們好幸福^_^

第一頁 上一頁 1   2   3  下一頁 最後頁